FAI Ltd.

ТЪРГОВСКО

ОБЗАВЕЖДАНЕ

 
 
   
Централен офис: гр. Пазарджик
ул.: Райко Алексиев 14А
тел.: 034 / 45 50 61
Секретар: 0899 / 11 99 20
факс: 034 / 45 50 81
Email: office@fai.bg
Web: www.fai.bg